Начало
СЕС и Егология
Помощни средстваКонтакти
Що е СЕС?НиваЕгология
Мнения на хора, получили помощ
в център Егология
Приемно време

ЦЕНТЪР "ЕГОЛОГИЯ" приема както следва:


Юни 2024
П В С Ч П С Н
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Юли 2024


 

 

Егология - науката на бъдещето


На пръв поглед е парадоксално да твърдим, че СЕС може да причини толкова разнородни страдания. Почти утопично звучи твърдението, че петното на тила е сигнал за опасност.
Знаейки това, Димитър Захариев в продължение на години систематизира, събира данни, снимки, медицински заключения и прави първите стъпки - стъпки, които по-късно ще нарече "Егология".
Така е поставено началото на една нова дисциплина, която връща човешкото на човека.
Систематизирайки и създавайки методология, той поставя основите на една нова наука - "ЕГОЛОГИЯ".

Точно тя е средството, което ни е нужно, за да преодолеем последиците,породени от състоянието "Синдром на емоционалния срив"(СЕС).
Но какво всъщност означава "Егология"? Думата е съставена от две части - "его" и "логос" т.е. наука за "АЗА". Наука за истинската ни човешка същност,която не е само материя и не е само дух.Нещата са взаимосвързани и не би следвало да се разглеждат поотделно. Балансът, равновесието, са необходима предпоставка за пълноценен човешки живот. Точно тук нанася пораженията си СЕС - трайно дебалансира възприятията ни, а след това е само въпрос на време пораженията да проличат на физиологично ниво.


Човешкият организъм е система, изградена от системи,които притежават свойството да се саморегулират. Точно тук удря СЕС, като дебалансира стойностите ни. Няма човек, поразен от Синдрома, който да се развива хармонично, в желаните параметри, които всички познаваме. Поразена е оная част от съзнанието ни, която ни позволява да имаме реална представа за случващите се неща. Но най-жалкото в цялата тази структура е , че потърпевши са не само хората, поразени от СЕС, а и всички около тях!
Основната цел на егологията е да възстанови истинските стойности на идивида.
Защото от това зависят стойностите и на другите системи, в които участва - семейство, род, квартал, град, държава.Т. е. човекът е система, включена в други системи. Всеки един индивид влияе върху всички и всичко около него. Социалното обвързване се извършва на равнище "съзнание". Разбирането, че и другият е човек като нас, че той ни възприема по същия начин, води до осъзнаването на едно по-широко „АЗ" - една обща душа или душевност, която е толкова чувствителна, колкото е и индивидуалната.
И в тази връзка вече проличава разрушителната сила на СЕС. Той поразява както отделния индивид, така и цели общества.
Най-странното е, че се разпространява чрез т. нар. "функционален вирус". Агресия, злоба, омраза, пристрастяване към алкохол и наркотици са отделните му проявления. Заразяването става елементарно, бързо и обхваща много хора едновременно. Достатъчна е една злобна реплика от заразен човек в трамвая, службата, на улицата. Червеният белег на тила означава, че си заразен и трябва да търсиш начин да се отървеш от тази зараза.
Помощта всеки може да намери в лицето на Димитър Захариев в създадения от него център "Егология".


Човек е цялостна структура. В себе си тя съдържа всички механизми за контрол и възстановяване. Умът и тялото са едно неделимо цяло. Единството, което представлява „Аза\", се разделя на два потока от преживявания. Ние преживяваме субективния поток като мисли, чувства и желания, а обективния поток • като наше тяло. На едно по-дълбоко равнище двата потока се срещат в един единствен съзидателен източник.
Официалната медицина се интересува само от болестите на тялото ни, а чувствата, емоциите и отношенията са на втори план. Но емоциите не са просто бързо отминаващи събития, изолирани в психичното пространство; те са израз на съзнанието - основният лечебен фактор на живия организъм.
Силата на съзнанието нямаше да има никакво влияние върху нашия живот, ако Природата ни беше отредила на всички едни и същи реакции на онова, което се случва. Няма двама човека, които да възприемат по един и същи начин каквото и да било. Тези индивидуални реакции са придобити, откъдето произтичат разликите. Ученето е резултат от активното използване на мозъка, което води до значителни промени в тялото. Т. е. нашите тела са резултат на мислите и емоциите ни. Клетките съхраняват нашите спомени.
Някой, който е депресиран поради това, че е загубил работата си, проектира тъга навсякъде в своето тяло - мозъчният капацитет за производство на невротрансмитери намалява, хормоналното ниво спада, цикълът сън-бодърстване се нарушава, невропептидните рецептори върху външната повърхност на кожните клетки закърняват, дори сълзите съдържат различен химичен състав от сълзите на радост.Целият този биохимичен профил се променя драстично, когато същият човек си намери нова работа.


И така стигаме до извода, че емоционалното възприятие е ключът към духовното и физиологическото състояние на личността. В такъв случай Синдромът на емоционалния срив не е нищо друго, освен проекция на неправилно насочени трансформации, процеси, които би трябвало да останат стабилни, балансирани и самоподновяващи се, но се отклоняват от правилния курс. Той се проявява и като физическа промяна, но онова, което наистина се е случило, е, че Вашето съзнание независимо дали в мозъка, или в клетките е било първото нещо, което се е отклонило. Не съществува биохимия извън съзнанието - само споменът за преживяна ситуация ни кара да отделяме същата хормонална смес и ние я преживяваме отново.
Представете си всички тези "изкривени" сигнали, които достигат до клетките ни. Хаосът, който настъпва, бавно, но сигурно ни променя. Променя нашата физиология, психика и ние преставаме да сме "ние". Превръщаме се в нещо съвсем различно от онова, което е нашата истинска същност.
В процеса на работата си Димитър Захариев открива, че може да въздейства точно на тези процеси.
В лицето на Егологията Вие вече сте намерили изход от омагьосания кръг, в който до този момент ви е въртял Синдрома.
Игнорирайки го чрез метода на Димитър Захариев, Вие постепенно ще си припомните, че можете да се усмихвате, че можете да се радвате на дъжда, че можете да сте внимателни и любезни към непознати...
Т.е. Вие отново ще сте пълноценни хора, хора,които не робуват на Синдрома на емоционалния срив!

 

Център Егология
Всички права запазени © 2009