НачалоСЕС и Егология
Помощни средства
Контакти
ТестовеФамилна книгаАктиваториНеутрализаториКърпички
Мнения на хора, получили помощ
в център Егология
Приемно време

ЦЕНТЪР "ЕГОЛОГИЯ" приема както следва:


Юли 2024
П В С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Август 2024


 

 


ТЕСТОВЕТЕ

Те са персонални - носят ресурс само за човека, който го активира. Едновременно с това действат в тестваща форма - когато се изгарят, по горенето може да се разбере дали негативното влияние, причинено от СЕС, е активно или не. Всичко зависи от начина на горене.

За персоналните тестове няма значение до коя точка на планетата ще бъдат изпратени - навсякъде те носят своя ресурс. На практика те създават условия за визуализиране на СЕС и действат като попивателна за негативността, породена от него-затова, когато тестът гори бавно, трудно, има странни пламъци, миризма, дим, а белег не се е проявил, казваме, че вирусът на СЕС е активен и има поразяване от СЕС! В момента, когато човека, който си е закупил теста, напише имената си на майчиния си език, той го активира. Разрязва го по очертаната линия и го разтваря. Поставя ръката си върху снимката и започва да чете написаното от другата страна. В този момент се получава енергийният ресурс, който визуализира характерния белег, създава се условие за баланс в емоционалното възприятие на човека, който прави теста.

Не са един или два случаите, в които от първият контакт хората са получавали така нужната им “глътка живителна влага“.
Доста чести са описанията, в които се споменава за мощен положителен ефект върху емоционалното им възприятие, а оттам и върху физиологичното им състояние - просто се оправят!

Основното  ви  ръководство  за определяне нивото на поражение остава описанията на нивата в списанието Запознаване с материята и в сайта (всеки сам най-добре може да си отговори на кое ниво отговарят неговите проблеми, четейки групираните по нива симптоми).
Определяйки нивото, тестващия вече знае срещу какво е изправен.


Отделно към всеки тест са приложени материали, които съдържат описание на нивата на поражение. Обяснен е и начинът, по който се използува - в зависимост от степента на поражение - 1 път седмично, веднъж на 10 дена, на 15 дена, веднъж месечно...
Конкретно за тестовете е необходимо да се знае следното:

1. Вие се снабдявате с персонален тест, за да визуализирате СЪСТОЯНИЕТО СЕС!   Не   забравяйте,   че   тестът   е индивидуален  и дори  някой друг в семейството да има характерния белег, то ако човекът, на чийто врат е той, не се е тествал, преценката ви за нивото на състоянието СЕС не е обективна!

2. Ползвайки тестовете,Вие получавате двоен ресурс:

А/ Информация, свързана със степента на заразата -- вече сте наясно откъде идват проблемите Ви. В повечето случаи запознаването с проблематиката е като “светлинка в края на тунела“.
Б/ Организмът Ви е открил причината за проблемите Ви и сам мобилизира собствените си сили за преодоляването им-  т.е. отключва собствената си аптека. Огромен е доказателствения материал, свързан с този процес - облекчението, успокояването и “просветването“ са задължителна величина, която се споменава в отзивите на хората.

3.Тестът има още една функция - в случаите, когато вашите близки не вярват в ползата от тестовете и гледат с недоверие на цялата структура на Егологията, то тогава е възможно вие да направите тестването вместо тях. За тази цел е необходимо следното:
-  надписвате теста с тяхното име
-  разрязвате го по означената линия
-  слагайки си ръката върху снимката на дланта на Димитър Захариев, човекът, който   прави  теста, гледа снимката на този, за когото го прави и си мисли за него - вече имаме отзиви за ефикасността на този метод.

4. Самият тест е свръзката с цялата енергийна система на Егологията. В този момент вие се включвате към нея и ставате    съпричастен на всички оздравителни процеси, които протичат в организма Ви. Вие  осъществявате контакт със собственото си подсъзнание, а то е чисто и не може да му бъде въздействано без Вашето желание и никой не може да проникне в него, без да му позволите.

5. Би трябвало да изясним и разликата между теста и списанието (месечното), защото и в двете форми има снимка на ръката на Димитър Захариев.


Тестът служи за визуализиране на състоянието СЕС, определянето му в нива и получаване на индиректен ресурс.
За хора, които са излезли от състоянието Синдром на емоционалния срив или ще пътуват надалеч, препоръчително е използването на персоналните тестове веднъж месечно. В продължение на една година белегът не трябва да се появява, за да се приеме, че СЕС е игнориран напълно. За тези хора е добре да правят тестове 2-3 пъти годишно. По този начин, освен че проверяват състоянието си, те разбират дали срещу тях няма насочено негативно влияние!
Тестовете в процеса на горене показват степента на заразеност (и дали срещу човека има насочено негативно влияние)! От там идва и трудното, а понякога и невъзможното им изгаряне.

Но най-важното качество и на тестовете, и на книгата и на месечното списание е, че ползвайки ги, човек получава тъй наречената индиректна помощ - т.е. не е задължително условие посещението на центъра, за да намерите баланса и равновесието в собственото ви емоционално възприятие!

 

Център Егология
Всички права запазени © 2009